Dostavba znojemského obchvatu je na dobré cestě

03.11.2018
Zastupitelé na svém včerejším ustavujícím zasedání do svého programu zařadili rovněž jeden pracovní bod. „Abych dostál svým slibům, že obhajobu mandátu starosty neberu jako osobní úspěch, ale jako závazek vůči všem občanům Znojma, zařadili jsme na jednání dnešního zastupitelstva jeden velice důležitý bod: schválení smlouvy o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic, které nám umožní urychlit dostavbu obchvatu. Obchvat je prioritou nás všech, a tak se pojďme pustit do práce,“ apeloval na ostatní zastupitele ve svém proslovu starosta Jan Grois po svém zvolení.
Rámcová smlouva o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic (dále jen ŘSD) dává šanci městu aktivně vstoupit do jednání a pomoci tak majetkoprávnímu vypořádání staveb. Proč je pro ŘSD spolupráce s městem důležitá, vysvětluje její ředitel David Fiala, který se se starostou Janem Groisem na toto téma sešel naposledy v září: „Jako státní investor máme některé limity a velmi nám pomůže to, pokud se město aktivně hlásí k tomu nám pomoci ve věcech, kam my už nedosáhneme, jako jsou například ony majetkoprávní vztahy.“

Smlouva je výsledkem jednání mezi městem a ŘSD, které intenzivně probíhají od začátku roku. Smluvní strany se ve smlouvě zavazují zejména k přípravě směn pozemků ve vlastnictví města Znojma potřebných pro realizaci obchvatu za pozemky ve vlastnictví ŘSD ČR. Oboustranně výhodné směny pozemků mají vést k uspokojení, resp. odblokování majetkových požadavků těch vlastníků, kteří nesouhlasí s výkupem svých pozemků potřebných pro dostavbu obchvatu.

„Doprava je nejpalčivějším problémem města a jediným řešením je co nejrychlejší dostavba obchvatu. To znamená prostě dotáhnout posledních 752 metrů první části stavby obchvatu do konce a uvolnit tím dopravu směrem na Brno,“ dodává starosta Grois.

Rámcová smlouva by tak v první řadě měla pomoci odblokovat poslední majetkoprávní spor, který brání dostavbě 752 metrů na Brno. V další fázi pak umožní spolupráci města a ŘSD na výkupech a směně pozemků v jižní části plánovaného obchvatu, tedy napojení na Vídeň.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Znojemska