Stavební práce na znojemském obchvatu pokračují

07.10.2018
Na stavbě obchvatu Znojma, kde se aktuálně staví úsek od tzv. kasárenské po únanovskou křižovatku, panuje čilý stavební ruch. Stavbaři začali s pokládkou asfaltových vrstev, a co nevidět začne před očima růst i most přes Přímětickou ulici. Spodní stavba je dokončená, průchod pro pěší také a nyní se začíná pracovat na skruži nosné konstrukce.


„Na dnešním kontrolním dni jsme byli ujištěni, že vše probíhá dle plánovaného harmonogramu, takže termín ukončení uzavírky Přímětické ulice a zprovoznění silnice do Přímětic platí pořád stejný, tedy 8. prosince. Občané se nás na toto často ptají, a tak bych je rád ubezpečil, že vše běží, jak má,“ říká starosta Znojma Jan Grois, který je pravidelným účastníkem kontrolních dnů na stavbě obchvatu Znojma.

Speciální dočasný průchod pro chodce pod budovaným mostem na Přímětické je již kompletně hotový, chodci a cyklisté jej mají začít užívat tento pátek. Na průchod budou jednak upozorňovat dopravní značky, jednak bude staveniště z obou stran oploceno tak, aby bylo zřejmé, kudy mají občané chodit.

„Opravdu prosíme všechny, aby využívali jen průchodu a nevstupovali nijak jinak na staveniště,“ nabádá k obezřetnosti Roman Daniel ze společnosti Silnice Group. Průchod pro chodce je 36 metrů dlouhý, 1,7 metrů široký, osvětlený a s pevným povrchem. Jeho konstrukce je navržena tak, aby spolehlivě odolala případnému pádu břemene o hmotnosti několika tun.

U mostu na Přímětické ulici je do konce roku také v plánu vyvrtat piloty a osadit sloupky pro protihlukovou stěnu, která se dobuduje příští rok. Právě v těchto místech se totiž obchvat dostává do blízkosti bytové zástavby.

Stavbaři pracují i na trase obchvatu jako takové. Tento týden začala pokládka asfaltobetonových vrstev v místě napojení na stávající silnici vedoucí směrem na Prahu. Odtud se budou dělníci postupně přesouvat po trase obchvatu tak, aby do konce roku byly položeny tři ze čtyř asfaltobetonových vrstev po celé jeho délce. Finální vrstvu asfaltu, po které budou řidiči jezdit, stavbaři položí až příští rok.
Aktuálně stavěná část obchvatu o délce cca 3,5 km od kasárenské po únanovskou křižovatku bude zprovozněna na podzim 2019.Vybraná data ke stavbě obchvatu Znojma (od kasárenské po únanovskou křižovatku):

   délka: 3 532 metrů
   plocha vozovek: 63 700 m2
   počet všech stavebních objektů: 48
   počet mostních objektů: 5
   Celkové délka mostů: 274,7 metrů
   Počet mimoúrovňových křižovatek: 3 (délka větví: 3 126 metrů)Informace o obchvatu Znojma

Stavba II. části obchvatu je součástí souboru tří staveb severního silničního obchvatu města Znojma. S jejím budováním se začalo v lednu 2017 a hotovo má být na podzim 2019. Spolu s rozestavěnou I. částí a připravovanou III. částí bude aktuálně stavěná část tvořit ucelený obchvat města. Dokončený celý obchvat bude sloužit především k odklonu tranzitní dopravy mimo město Znojmo, což bude mít vliv na bezpečnost silničního provozu a zlepšení životního prostředí v celém městě. Vybudováním obchvatu dojde také ke zvýšení plynulosti dopravy a tím i k úspoře nákladů a snížení emisí. Investorem obchvatu je Ředitelství silnic a dálnic.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Znojemska