Ve Znojmě uctí Den veteránů

04.11.2018
Ilustrační foto
Město Znojmo si u příležitosti Dne veteránů připomene památku hrdinů, kteří neváhali bojovat a položit životy za naši vlast. Pietní akt proběhne v neděli 11. listopadu v 9:00 hodin na Louckém hřbitově ve Znojmě.
Historie významného dne se váže k ukončení první světové války 11. listopadu 1918. Toto datum se stalo v demokratických zemích světa Dnem válečných veteránů na paměť obětem nejstrašnější války, jakou lidstvo do té doby poznalo. Symbolem vzpomínkových akcí a událostí ke Dni veteránů je květ vlčího máku.

Český svaz bojovníků za svobodu a Československá obec legionářská tu u příležitosti výročí 100 let od ukončení 1. světové války a u příležitosti oslav 100 let republiky vysadí na pietním aktu 11. listopadu památnou lípu.

Pro přítomné bude pietní akt i jednou z prvních možností vidět zrekonstruované pamětní kříže válečných hrobů na hřbitově. Na obnovu 180 dochovaných betonových křížů město dostalo dotaci od Ministerstva obrany. Město tak do restaurátorských prací ze svého rozpočtu investovalo 180 000 korun, zbylé náklady, přibližně 700 000 korun, pokryla dotace.

V příštím roce je na vojenském hřbitově v plánu zrestaurování vstupní brány, u které je narušená statika, a na deskách jsou vybledlé nápisy. Dále je v plánu obnovení náhrobku s květináčem ve tvaru hvězdy, očištění sochy neznámého vojína a oprava její betonové podesty. Nakonec bude zhotovena replika původního dřevěného kříže s kamennou deskou, který stojí na místě hromadného hrobu. Dle předběžného rozpočtu činí náklady na tyto opravy více než 300 000 korun, přičemž 80 % z nich opět pokryje dotace Ministerstva obrany.Takzvaný vojenský hřbitov, který se nachází v dolní části Louckého hřbitova, je zapsán ve státním seznamu kulturních památek a současně veden v evidenci Ministerstva obrany ČR.  Nachází se zde válečné hroby pruských vojáků, zemřelých v roce 1866 na choleru, hrob s ostatky 53 francouzských vojáků, kteří v roce 1809 bojovali v bitvě u Znojma, a je tu pochováno více než 300 obětí 1. světové války různých národností (v jejich řadách byli Rakušané, Němci, Rusové, Židé i Italové). Na hřbitově je také upomínka věnovaná památce obětí 2. světové války.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Znojemska